Botulinumtoxin är ett av världens starkaste gifter

ETT DRICKSGLAS RÄCKER för att ta död på Sveriges befolkning har det sagts. Nåja, säkert inte helt veteskapligt korrekt men väl så beskrivande. De flesta har väl läst om hur man förskönar kvinnor med "Botox". Naturligtvis är substansen extremt utspädd, men en enda injektion brukar ändå räcka under lång tid. 

DYSPORT och Botox är i stort sett samma sak. Botox har fått representera skönhetsindustrin och Dysport har valt att ta avstånd från denna genom att marknadsföra sig som ett mer "seriöst" läkemedel mot ett antal nervsjukdomar. En del kroniska besvär går nämligen att behandla genom att förlama nerver och muskulatur i utsatta områden, exempelvis spetstå, svettproblem och olika plågsamma spasmer och muskelvridningar.

ATT INJECERA RÄTT är själva konsten med botulinumtoxin och de praktiserande läkarna tävlar naturligtvis i att bli skickligast i hantverket. Därför blir också marknadföringen mycket praktisk och handgriplig. Att skapa populära utbildningskoncept är ett effektivt sätt att marknadsföra läkemedel. Hemligheten bakom framgångarna med just våra utbildningskoncept är pedagogiken. I den akademiska kulturen förekommer fortfarande den inrotade principen att det är läraren som håller i taktpinnen och eleverna som får finna sig därefter. För oss kommunikatörer är ju regeln den omvända: Här är det är mottagaren som bestämmer villkoren och kommunikatören som måste anpassa sig. Alltså försöker vi aldrig skriva läkare på näsan. Bättre att låta läkarna själva bidra till utbildningen genom att inbjuda till öppna samtal och kreativa aktiviteter. 

DYSPORT LIFE® blev därför en framgång. Våra jordnära filmer och anatomiska utbildningsmaterial talade exakt det språk som läkarna gillade, och den "seriösa" attityden fungera helt i enlighet med läkarnas kall vad gäller mål och syftel med läkekonsten. Att satsa på en egen marknadsposition är egentligen mest ett kommunikationstrick. I praktiken kan man nämligen få fler att använda samma produkt för samma syfte genom att sälja sig som något annat, mer exklusivt eller nischat. Effektiv krigsföring är ju också att välja sin krig, inte sant?

© 2015 Design Carl Sandberg

• Nytorgsgatan 11b • 116 22 Stockholm 

• info@designcarlsandberg.se • 076 - 871 95 98