Ibland kan siffror och statistik skymma sikten mellan människor

KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM är ingen lek. Under den sista fasen är det som att försöka andas genom ett sugrör, brukar det sägas. Man försämras stegvis i så kallade "exacerbationer", exempelvis en vanlig förkylning. KOL är en kronisk och inflammatorisk sjukdom som angriper alveolerna. Orsaken är främst rökning.

DAXAS ÄR ETT ANTIINFLAMMATORISKT läkemedel som behandlar inflammationen på djupet – till skillnad från inhalatorer som mer dämpar symtomen. Daxas siffror var bra och läkarna samtyckte. Ändå var försäljningen under förväntan. Patienterna kände ingen förbättring. De upplevde bara besvär och avbröt behandlingen på eget bevåg. Varför?

REAL WORLD DATA handlar om att lägga siffrorna åt sidan och att se människors verkliga och irrationella beteenden, helt enkelt. I en RWD-undersökning intervjuades både läkare, SSK och patienter om rent emotionella saker kring KOL och hur parterna uppfattade och hanterade olika situationer. Nu fick vi en mer praktisk bild av problemet.

KOL FÖRKNIPPAS OFTA MED karaktärsbrist, självdestruktivitet och skam. Patienterna tenderade att dölja sina besvär för vårpersonalen. Och läkarna å deras sida kände sig besvärade och undvek helst diskussionen. Patienter som ändå inte gör som man säger upplevde läkarna som slöseri med tid.

VAD LÄKARNA INTE hade förberett patienterna på var att DAXAS inte läker sjudomen, men att den bromsar försämringarna. Patienterna hade helt enkelt fel förväntningar. Dessutom förstod man inte hur allvarlig en förkylning kan vara och hur extra viktigt det är att man sköter sin hälsa.

MED DEN KUNSKAPEN kunde vi skapa en kampanj som fick patienter och läkare att kommunicera med varandra. Och därmed vände försäljningen rakt uppåt igen.

© 2015 Design Carl Sandberg

• Nytorgsgatan 11b • 116 22 Stockholm 

• info@designcarlsandberg.se • 076 - 871 95 98