View the embedded image gallery online at:
http://designcarlsandberg.se/9-projekt/19-e24#sigProId0a223c5891
 

Ett fungerande verktyg för företagsledare och näringsidkare

E24 VAR EN WEBBASERAD tidning inriktad på ekonominyheter och analys baserad i Stockholm. Nyhetsmässigt arbetade de tillsammans med Svenska Dagbladets ekonomiredaktion Näringsliv – därav den besläktade typografin.

E24 STARTADE I OKTOBER 2005 under namnet "Näringsliv24" eller "N24", men bytte namn under 2006. E24 ägdes ursprungligen av Svenska Dagbladet och Aftonbladet, men ägandet förflyttades senare till Schibsted Media Group. 2012 lades tyvärr verksamheten ned på grund av bristande lönsamhet. SvD startade istället en ny affärssajt med namnet Nliv.se

VD OCH CHEFREDAKTÖR var sedan starten var Per Lundsjö. Per önskade ett starkare uttryck som bättre attraherade deras målgrupper. Vi fann att den gemensama driv- och attraktionskraft för dem alla var känslan av att tillhöra eliten, gräddan, av business executives. Men framför allt var E24 ett intellektuellt forum som inte bara fungerade som en nyhets- och annonstidning. Relevanta kringaktiviteter och debatter gjorde E24 till en social företeelse dit chefer, entrepeneurer och andra affärsdrivande roller gärna sällade sig.

VI JOBBADE IGENOM hela E24-konceptet i alla kanaler som nådde kundsegmentet. Stilen blev mer elegant och rak i kommunikationen, och framför allt enhetlig. Redaktionen gillade, men just när det nya konceptet skulle genomföras kom tyvärr det slutliga beskedet.

E24 FINNS dock fortfarande i Norge, Holland samt Estland.

© 2015 Design Carl Sandberg

• Nytorgsgatan 11b • 116 22 Stockholm 

• info@designcarlsandberg.se • 076 - 871 95 98