Ett hedersuppdrag för en god sak

ALLA KVINNORS HUS är en ideell kvinnojour i Stockholm som aktivt motarbetar familjerelaterat våld, psykisk misshandel och sexuella övergrepp. Exempelvis erbjuder man skyddat boende för utsatta kvinnor och deras barn. En viktig del i arbetet är också spridningen av information för att väcka medvetenhet och debatt. Föreningen, som startade redan på sjuttiotalet, behövde en modernare kommunikationsprofil. Organisationens då nytillträdda verksamhetschef ville se en utveckling med nya friska idéer och kommunikativa koncept.

VID DENNA TID VAR JAG anställd kreatör och konceptutvecklare på reklambyrån Balder Communication där jag hade det kreativa ansvaret. Som kommunikatör är det alltid roligast att jobba med hängivna medarbetare som på AKH – som ju själva brinner för sin verksamhet. Att samla research om misshandel mot kvinnor och barn var dock inte alltid så muntert. I Sverige tar nog de flesta för givet att alla barn får ungefär lika mycket kärlek och att de flesta växer upp med mobiltelefon och dataspel och sommarstugor. Vi vill väl hellre tro att den verkliga misär och våldsproblematik som AKH dagligen arbetar med inte existerar i vår skandinaviska välfärd. Men tyvärr förekommer eländet i alla samhällsklasser oavsett status, nationalitet, religion, alkoholvanor osv.

TILLSAMMANS UTVECKLADE vi en jättefin kampanj med broschyrer, annonser, foldrar, banners, hemsidor, utskick med mera. Språket var tydligt och slagkraftigt men samtidigt också feminint och inbjudande. Vårt sammarbete pågick under ca två år och jag fick personlig uppskattning för mitt engagemang. Tyvärr uppstod senare pajkastning på chefsnivå av skäl jag som kreatör varken hade insyn eller delaktighet i. Tråkigt, jag hade gärna fortsatt att arbeta för denna goda sak.

Not: Ingen person i bild har koppling till verkliga övergrepp.

 

© 2015 Design Carl Sandberg

• Nytorgsgatan 11b • 116 22 Stockholm 

• info@designcarlsandberg.se • 076 - 871 95 98